جستجو بر اساس

نوع معامله

نوع ملک

محله

فیلتر پیشرفته

پیش خرید خانه و پیش فروش آپارتمان نوساز در شهرک چیتگر (شهرک امام رضا)

بهترین قیمت های پیش خرید و پیش فروش خانه و آپارتمان و واحد مسکونی در شهرک چیتگر و پهنه های آن شامل:

  • پیش فروش آپارتمان در پهنه B و برج های پروانه ای شهرک چیتگر
  • پیش فروش آپارتمان های پهنه C شامل برج های پدافند و نیروی زمینی ارتش و برج مرجان شهرک چیتگر
  • پیش فروش خانه و آپارتمان های در حال ساخت پهنه D یا همان پهنه طبیعت
  • پیش فروش آپارتمان های طرح توانمندسازی ارتش در پهنه E شهرک چیتگر